Over Elocoat

OVER ELOCOAT

Geschiedenis

In 1957 werd in Noorwegen het eerste productiebedrijf van Elopak gestart. Elopak, EuropeanLicense Of PURE- PAK®, is tegenwoordig een multinational met productievestigingen over de hele wereld en waar ongeveer 3.000 mensen werkzaam zijn.

In Nederland is Elopak sinds 1968 vertegenwoordigd. In 1983 is dat uitgebreid met de Elocoat vestiging aan de Osloweg. Elocoat levert de grondstof (gecoate rollen karton) voor de producten van Elopak. Beide productievestigingen staan in Terneuzen.

Elocoat is een zogenaamde extrusie coating plant, het coaten van karton wordt gedaan door middel van extrusie. Extrusie is het smelten van kunststofkorrels door middel van druk en temperatuur en dat gebeurt in de extruders. Toen de productielijn in 1984 in bedrijf werd genomen lag de productie op 70.000 ton gecoat board per jaar en kende het bedrijf 70 medewerkers. Er werd destijds gewerkt in een 3-ploegensysteem. Tegenwoordig is Elocoat goed voor meer dan 160.000 ton gecoat board op jaarbasis, kent het bedrijf ruim 110 medewerkers en wordt er gewerkt met een 5-ploegensysteem in volcontinu productie.

Producten

Elocoat levert twee producten; namelijk PE en barrière board. PE board wordt gebruikt voor verse, beperkt houdbare zuivelproducten zoals melk en yoghurt. Barrière board wordt gebruikt voor producten zoals vruchtensappen, die niet mogen worden blootgesteld aan licht en zuurstof om ze zo lang mogelijk vers te houden. Daartoe wordt het karton aan de binnenzijde met een laag aluminium of een speciale polymeer gecoat.

Certificeringen

Elocoat is ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement) en BRC (voedselveiligheidsmanagement) gecertificeerd en streeft continue naar een hoger veiligheids-, kwaliteits-, milieu- en voedselveiligheidsniveau.

Elocoat staat voor:

  • Klanttevredenheid door het leveren van producten die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant.
  • Voldoen aan productspecificaties met inachtneming van de wettelijke voorschriften.
  • Beheer en gebruik van een doeltreffend managementsysteem dat bijdraagt in het bereiken van de doelstellingen.
  • Continue verbeteren en ontwikkelen van producten, service en productiemiddelen.
  • Nemen van doeltreffende  beslissingen gebaseerd op de analyse van gegevens en feiten.
  • Streven naar win-win relatie met leveranciers en klanten.

FDA Approval

In december 1995 is voor de eerste keer een FDA audit gehouden. In april 1996 is voor de eerste keer het certificaat ‘FDA-approval’ aan Elocoat toegekend. Hiermee voldoen wij aan de ‘standards for the fabrication of single service containers and closures for milk and milk products’ en mag er geleverd worden aan de Amerikaanse markt.

Code of Conduct

De Elopak Groep heeft een Code of Conduct (gedragscode) opgesteld. De gedragscode heeft als doel dat wij als wereldwijde organisatie volgens geaccepteerde ethische normen handelen, altijd verantwoordelijkheid nemen voor onze acties en dat we als bedrijf ons altijd aan de geldende wetten en regelgeving houden. Daarnaast is er ook een Anti-Corruption Policy ingesteld met extra aandacht voor omkoping, smeergeld en attenties voor klanten.

Onze gedragscode schrijft voor hoe wij met onze medewerkers, gemeenschappen, klanten, leveranciers, het milieu en partners dienen om te gaan. De gedragscode zorgt er ook voor dat wij, als internationale organisatie, altijd handelen overeenkomstig aanvaardbare ethische normen, de verantwoordelijkheid nemen voor onze daden en dat wij ons houden aan internationale en lokale wet- en regelgeving. Omkoperij, corruptie en ander illegaal of onethisch gedrag wordt dus niet getolereerd. Van onze leveranciers en zakenpartners verwachten we – vanzelfsprekend – hetzelfde gedrag. Alle medewerkers, uitzendkrachten en externe adviseurs hebben daarnaast recht op een veilige, gezonde en discriminatievrije werkplek.